Odpowiedzialność importera za naruszenie własności intelektualnej osób trzecich

Share

Przy imporcie towarów należy pamiętać, że to na importerze spoczywa odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu nie tylko podróbek, ale w ogóle wszelkich towarów mogących naruszać cudzą własność intelektualną. Mogą to być nadruki z wizerunkami postaci kreskówek (zwykle stanowiące zastrzeżone znaki towarowe), logotypy znanych marek, czy chociażby wzory użytkowe nieznacznie tylko zmienione w stosunku do objętych ochroną.

Art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) stanowi bowiem:

  1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o „handel w ogóle” ale o jednorazowe wprowadzenie towaru do obrotu na obszar celny Wspólnoty.

„Wprowadzeniem do obrotu”, o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna  2005-05-24, I KZP 13/05). Oznacza to, że Działanie polegające na nabyciu towaru oznaczonego podrobionymi znakami towarowymi, a następnie oferowanie go do kolejnej (dalszej) sprzedaży, nie można uznać za przekazanie tego towaru przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu.

To oznacza, że sprawcą jest Importer a nie producent pośrednik, agent handlowy, przewoźnik czy inne podmioty zaangażowane w proces sprowadzania towarów.

W przypadku sprowadzania towarów z Chin, rutynowe czynności takie jak kontrola jakości czy sprawdzenie business licence producenta nie odnoszą się w ogóle do kwestii praw własności intelektualnej do znaków i wzorów wykorzystywanych przez chińskiego dostawcę/producenta. Agent handlowy, pośrednik – mogą ewentualnie zwrócić uwagę na konieczność wyjaśnienia tej kwestii, ale nie biorą odpowiedzialności za to, że producent legalnie np umieszcza nadruki na koszulkach.

Dlatego też jeżeli decydujecie się Państwo na zakup w Chinach np. zabawek, ubrań, artykułów papierniczych etc. na których widzicie np. nadruki Hello Kitty, czy wizerunki bohaterów Disneya, poproście o dowody (dokumenty), z których wynika jasno, że dostawca/producent może je wykorzystywać. Powinna to być umowa licencyjna. Kopia takiej licencji powinna zostać Państwu przekazana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarejestrowane znaki towarowe mogą być umieszczane na towarach albo być używane w innym celu zarobkowym tylko ich właściciela albo za jego zgodą (licencja).

Zatem, co prawda wszyscy wiemy, że chiński producent nie może ot tak sobie dowolnie umieszczać cudzych znaków towarowych na swoich produktach, jednakże wiemy również, że w praktyce to robi i to wcale często. Błędne jest jednak przekonanie że to jest wyłącznie jego a nie nasz problem. Oczywiście, bezprawne posługiwanie się cudzym znakiem towarowym czy wzorem użytkowym jest karalne, jednakże bezprawne wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych takimi znakami stanowi osobne przestępstwo

W razie podejrzenia, że zaimportowany towar może naruszać czyjeś prawa własności intelektualnej, zostanie on zajęty w składzie celnym w celu zebrania dowodów, a w razie stwierdzenia naruszenia art. 305 upwp zostanie on zniszczony na Państwa koszt, a następnie zostaniecie Państwo pociągnięci do odpowiedzialności karnej, która nie wyklucza niestety dodatkowo powstania odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej).

Dla własnego komfortu proszę zatem pamiętać o tym aspekcie działalności importowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Polaków robiących interesy w Chinach, kontraktowanie, Refleksje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Odpowiedzialność importera za naruszenie własności intelektualnej osób trzecich

  1. Marzanna pisze:

    Dobre stwierdzenie, że to tez nasz problem, czasami ludzie mają 100-procentowa zaufanie do sprzedawcy i nie zastanawiają się, jakie mogą później być tego konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 − dwa =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>